• 9308閱讀
  • 288回復

[電影]DC擴展宇宙(DC Extended Universe)電影討論區 [復制鏈接]

上一主題 下一主題
離線羅力亞
 
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 樓主   發表于: 2016-01-28
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 1  發表于: 2016-01-28
DC擴展宇宙介紹暫定上映日期

2016/03/25 - 蝙蝠俠對超人:正義曙光
2016/08/05 - 自殺特攻‬:超能暴隊
2017/06/2 - 神奇女俠
2017/11/17 - 正義聯盟
2018/12/21 - 水行俠
2019/04/05 - 沙贊
2019/06/14 - 正義聯盟2
2020/04/03 - 鋼骨
2020/07/24 - 綠燈俠隊
TBA - 閃電俠
TBA - 蝙蝠俠

發展

該電影宇宙的第一次嘗試始於1998年的《Superman Lives》,為凱文·史密斯編劇、添·布頓執導,並由尼古拉斯·基治飾演超人。劇本描述腦魔阻擋了能助長超人力量的陽光,並釋放出毀滅日來殺死超人。
其中腦魔還和雷克斯·路瑟合作對付超人,但超人藉由複製超人復活並穿上直到他的力量恢復的陽光盔甲,最後擊敗了腦魔。
米高·基頓原本也會出演他蝙蝠俠的角色,來成為首次共同宇宙的嘗試。但這部電影後來被取消。

於2014年1月1日,據透露,華納兄弟打算嘗試推出第二次的電影宇宙計劃,並先從2011年的電影《綠燈俠》開始。
賴恩·雷諾士將繼續飾演哈爾·喬丹,且由《綠燈俠》的編劇家邁克爾·格林與馬克·古根海姆來撰寫《閃電俠》的劇本。但後來因為《綠燈俠》的評價和票房太差而放棄。

自2012年的漫威漫畫電影《復仇者聯盟》上映後,《超人:鋼鐵英雄》暗示了包括和其他超級英雄存在的DC宇宙進一步的可能性。
2013年6月10日,宣佈《超人:鋼鐵英雄》的導演薩克·薛達和編劇大衛·S·高耶已很快地再度回歸簽署了兩部電影的合約,除了《超人:鋼鐵英雄》外,另外兩部為《蝙蝠俠對超人:正義曙光》和《正義聯盟》。

於2013年7月20日,史奈德於聖地亞哥國際動漫展上證實《超人:鋼鐵英雄》的續集將會有蝙蝠俠現身。2014年10月,傑夫·約翰斯表示該電影宇宙將不會和電視劇連動,以確保雙方作出最佳的故事。
宇宙已普遍被粉絲和媒體稱為「DC電影宇宙」,相對於漫威電影宇宙。2014年11月,Newsarama稱宇宙為「DC電影多元宇宙」。

2015年7月底,預計於9月發行的《帝國雜誌》確認該宇宙名為「DC擴展宇宙(DC Extended Universe)」

2016年5月,華納兄弟公司宣佈DC擴展宇宙正在進行幕後大規模組閣。官方打算讓DC擴展宇宙像漫威電影宇宙的奇雲·費治一樣有一名創意領導者。在此之前,DC擴展宇宙主要由史奈德為中心,這成為過去華納兄弟常受批評的原因。在《蝙蝠俠對超人:正義曙光》獲得批評後,華納兄弟於2016年5月成立了一個DC電影的單位,主要由強斯和華納兄弟的執行副總裁強·柏格為首[19]。這有助於電影的監督,形成了DC擴展宇宙一個有向心力的創作方向。強斯和柏格都將作為未來DC電影的製片人。和漫威影業不同的是,DC電影不會完全自治,約翰斯和柏格對於電影的製作發展都必須向DC總裁黛安·尼爾森和華納兄弟總裁格雷格·西爾弗曼匯報。2016年5月,宣佈,由於部分DC電影的轉型和變動,查爾斯·羅文將不會繼續擔任DC電影的監製。
[ 此帖被羅力亞在2017-03-25 23:59重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 2  發表于: 2016-01-28
《超人:鋼鐵英雄》 Man of Steel(2013年)https://www.youtube.com/watch?v=wArmHSPIvlQ
Man of Steel Official Teaser Trailer #1

https://www.youtube.com/watch?v=KVu3gS7iJu4
Man of Steel - Official Trailer #2 [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=T6DJcgm3wNY
Man of Steel - Official Trailer 3 [HD]

《超人:鋼鐵英雄》(英語:Man of Steel)是一部2013年的美國超級英雄電影,改編自DC漫畫的經典人物超人的重啟電影。導演為薩克·薛達,由基斯杜化·路蘭製作,大衛·S·高耶編寫故事大綱。
由亨利·卡維爾、愛美·雅當絲、羅素·高爾、米高·夏儂、戴安·蓮和奇雲·高士拿主演。本片大量運用灰暗色調以及如同電玩遊戲的風格拍攝。
故事敘述在地球生長的氪星之子克拉克·肯特從小就為自己的能力所苦,長大後到處打工尋找和自己父母、族人相關的消息,但未料氪星將軍薩德卻要強行侵佔地球,使得克拉克化身成「超人」挺身而出與其對抗。為DC擴展宇宙的第一部。電影於2013年6月14日上映。

2008年6月,華納兄弟公司聯繫了漫畫作家、編劇和導演一起研究應該如何成功地重啟超人系列電影。漫畫小說作家格蘭特·莫里森、高夫·強斯和布拉德·梅特澤都對電影的重啟給出了自己的想法。
2010年,對《蝙蝠俠—夜神起義》的故事進行探討時,大衛·S·高耶得知華納兄弟公司正在策劃重啟超人電影系列,於是告知了克里斯托弗·諾蘭自己所構思的現代背景超人故事。
諾蘭對此留下了深刻的印象,並於2010年2月聯繫華納兄弟公司提出了這一設想。考慮到《蝙蝠俠—黑夜之神》商業和評論上的成功,華納兄弟公司於是請諾蘭來出任這部新電影的製片人,並由高耶編劇。

吉爾莫·德爾·托羅決定接拍《瘋狂山脈》電影,因此拒絕了執導本片的邀請,之後公司聯繫了羅拔·澤米基斯。有傳言稱賓·艾佛力曾考慮執導一部超人電影。
此外,華納兄弟公司還曾考慮由東尼·史葛、達倫·阿倫諾夫斯基、鄧肯·瓊斯、強納森·李伯斯曼和馬特·里夫斯來執導本片,但最終選中的是史奈德,他於2010年10月加入,主要演員的敲定則在11月開始。

電影的拍攝工作於2011年8月1日在芝加哥以西杜佩奇機場附近的一個工業園展開,工作代碼為「秋霜(Autumn Frost)」。
史奈德表示考慮其格式上的局限性,自己不大情願將本片拍成三維電影,而是選擇先用傳統的2D方式拍攝,再在後期製作中將其轉換為3D。
他還選擇了使用膠片攝影機而非數碼攝影機進行拍攝,因為他認為這樣可以讓電影有「大片體驗」。計劃拍攝時間約為兩到三個月。
8月22至29日,製作在肯德爾縣的普拉諾的小城進行。據米高·夏儂在接受一次採訪時表示,電影的拍攝工作將持續至2012年2月,片中的美軍也是請真的美軍來幫忙拍攝。

《超人:鋼鐵英雄》主要劇組成員於2013年6月10日出席在美國的首映,同年6月14日全面上映(含3D、IMAX、4D)。本片票房極為成功,全球總票房收入超過6.68億美元。
影評反應兩極,支持者認為本片在敘事手法、演員演技、視覺效果、以及角色塑造上卓然有成,而另一派批評者則認為本片節奏遲緩並缺乏驚喜。
本片已計劃籌拍續集,DC漫畫另兩位知名角色蝙蝠俠及神力女超人都將登場。

續集《蝙蝠俠對超人:正義曙光》再次由薩克·薛達執導,預計2016年3月25日上映。


彩蛋
- 片中有部分情節暗喻著水行俠在未來的登場,如史旺維克中將採用了「三叉戟」作為軍用代號,除此之外當克拉克在太平洋的石油鑽井平台上掉落海中時,有鯨魚叫聲一幕被許多人猜測這是否與水行俠有關。
- 超人與薩德在外太空打鬥時打掉一個衛星,衛星上面有『韋恩企業』標誌。
電影中出現過三次雷克斯·路瑟的公司『雷克斯企業』閃過片段。
- 超人與薩德在一座大樓上下相撞,在薩德位置後面出現《Blaze Comic》標誌(黃金後援中的漫畫書)。
- 片中史旺維克手下的女軍官名為凱莉·費莉絲,與綠光戰警女友卡蘿·費莉絲名稱相似,似乎是在暗示該角色的登場。

[ 此帖被羅力亞在2017-03-26 00:00重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 3  發表于: 2016-01-28
《蝙蝠俠對超人:正義曙光》Batman v Superman: Dawn of Justice(2016年)
https://www.youtube.com/watch?v=IwfUnkBfdZ4
Batman v Superman: Dawn of Justice - Official Teaser Trailer [HD]


https://www.youtube.com/watch?v=0WWzgGyAH6Y
Batman v Superman: Dawn of Justice - Comic-Con Trailer [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=fis-9Zqu2Ro
Batman v Superman: Dawn of Justice - Official Trailer 2 [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=zIptAITLjbA
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Exclusive First look [HD] The CW

    
FilmU.S. release dateDirector(s)Story byScreenwriter(s)Producer(s)
Batman v Superman: Dawn of JusticeMarch 25, 2016Zack SnyderDavid S. Goyer and Zack SnyderDavid S. Goyer and Chris TerrioCharles Roven and Deborah Syder


Batman v Superman: Dawn of Justice is an upcoming American superhero film featuring the DC Comics characters Batman and Superman, distributed by Warner Bros. Pictures. It is intended to be the follow-up to 2013's Man of Steel and the second installment in the DC Extended Universe. The film is directed by Zack Snyder, with a screenplay written by Chris Terrio and David S. Goyer. The film stars Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, and Gal Gadot. Batman v Superman: Dawn of Justice will be the first live-action film to feature both Batman and Superman, as well as the first theatrical film to feature live-action portrayals of Wonder Woman, Aquaman, The Flash[3] and Cyborg.


Cast

Ben Affleck as Bruce Wayne / Batman, a multi-billionaire industrialist from Gotham City who is secretly a costumed crime-fighting vigilante.[1]
Henry Cavill as Clark Kent / Superman,a Kryptonian sent by his parents to Earth as an infant to escape the destruction of his home planet, who now serves as a reporter for the Daily Planet and the indestructible protector of Metropolis.
Amy Adams as Lois Lane, a reporter for the Daily Planet and love interest of Clark Kent.
Jesse Eisenberg as Lex Luthor, a complicated and sophisticated businessman whose intellect, wealth, and prominence positions him as one of the few mortals able to challenge the incredible might of Superman.
Diane Lane as Martha Kent, Clark’s adoptive mother.
Laurence Fishburne as Perry White, the editor-in-chief of the Daily Planet and the boss of both Clark and Lois.
Jeremy Irons as Alfred Pennyworth, Bruce Wayne's butler, best friend, and mentor.
Gal Gadot as Diana Prince / Wonder Woman, an Amazon princess and demigoddess daughter of Zeus.

Tao Okamoto was cast as Luthor's assistant Mercy Graves,while Ray Fisher, Jason Momoa and Ezra Miller were cast as Victor Stone, Aquaman and Barry Allen respectively,
in minor roles.Harry Lennix, Christina Wren, and Michael Shannon reprise their roles as General Swanwick,
Major Carrie Farris, and General Zod, respectively.
Jeffrey Dean Morgan and Lauren Cohan portray Thomas and Martha Wayne, Bruce Wayne's deceased parents.Scoot McNairy, Callan Mulvey, and Jena Malone have been cast in unspecified roles.
Senator Patrick Leahy will make a cameo.
Doomsday appears in the film

            


1. 海報及劇照

[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 12:09重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 4  發表于: 2016-01-28
《自殺突擊隊》Suicide Squad(2016年)


https://www.youtube.com/watch?v=PLLQK9la6Go
Suicide Squad - Comic-Con First Look [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs
Suicide Squad - Official Trailer 1 [HD]

Suicide Squad is an upcoming American superhero film based on the DC Comics antihero team of the same name. It is intended to be the third installment in the DC Extended Universe.
The film is written and directed by David Ayer and stars an ensemble cast featuring Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, and Scott Eastwood.

By February 2009, a Suicide Squad film was in development at Warner Bros. Pictures. Ayer signed on to write and direct in September 2014 and by October the casting process had begun.
Principal photography began on April 13, 2015 in Toronto, Ontario, Canada with additional filming in Chicago, Illinois, and ended in August that year. The film is scheduled to be released on August 5, 2016 in 2D, 3D, and IMAX 3D.

    
Cast

Will Smith as Deadshot:
An expert marksman and assassin.

Jared Leto as Joker:
A psychopathic supervillain.

Margot Robbie as Harley Quinn:
A crazed supervillain and former psychiatrist.

Joel Kinnaman as Rick Flag:
A military officer. Tom Hardy was previously cast in the role but was forced to drop out due to scheduling conflicts.

Viola Davis as Amanda Waller:
The government official who gives out the Squad's orders.

Jai Courtney as Boomerang:
An assassin who utilizes deadly boomerangs.

Jay Hernandez as El Diablo:
A former Los Angeles gang member who can summon flames.

Adewale Akinnuoye-Agbaje as Killer Croc:
A supervillain who suffers from a skin condition that causes him to develop reptilian features.

Ike Barinholtz
Scott Eastwood

Cara Delevingne portrays June Moon / Enchantress, a powerful sorceress.An ancient evil force, she is inadvertently unleashed by adventure-seeker June Moone after a long time of imprisonment.
Enchantress is not a member of the Suicide Squad, but her powers draw Amanda Waller's attention.[9] Delevingne explains the entity is "an ancient sorceress. A feral being."

Karen Fukuhara plays Tatsu Yamashiro / Katana, an expert martial artist and swordswoman.She serves as Rick Flag's bodyguard and wields the mystical Soultaker blade, capable of trapping the souls of its victims.
As she is a volunteer, not a criminal, she does not have a micro-bomb implant.

Ben Affleck will appear as Batman;Jim Parrack was cast as Joker's henchman Jonny Frost;and Adam Beach appears as Christopher Weiss / Slipknot.
Common,Alex Meraz,David Harbour,Corina Calderon,and Raymond Olubowale have been cast in unspecified roles.


1. 海報及劇照
[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 12:22重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 5  發表于: 2016-01-28
神奇女俠》 Wonder Woman(2017年)


https://www.youtube.com/watch?v=i9Ur4De7yT8
Wonder Woman (2017) Exclusive First look [HD] by The CW


https://www.youtube.com/watch?v=5lGoQhFb4NM
WONDER WOMAN Comic-Con Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=INLzqh7rZ-U
WONDER WOMAN - Official Origin Trailer

Wonder Woman is an upcoming American superhero film based on the DC Comics character of the same name, distributed by Warner Bros. Pictures. It is intended to be the fourth installment in the DC Extended Universe.
The film is directed by Patty Jenkins with a screenplay by Jason Fuchs, and stars Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya and Lucy Davis.
Principal photography on the film began in late November 2015. The film is scheduled to be released in 3D and IMAX 3D on June 23, 2017.

Cast
  • Gal Gadot as Diana Prince / Wonder Woman,the Amazon princess and immortal demigoddess daughter of Zeus.
  • Chris Pine as Steve Trevor
  • Connie Nielsen as Queen Hippolyta, the Amazon Queen of Themyscira and Diana's mother.
Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya and Lucy Davis have been cast in undisclosed roles.


          


海報及劇照


[ 此帖被羅力亞在2017-03-26 00:19重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 6  發表于: 2016-01-28
《正義聯盟》Justice League (2017年)

https://www.youtube.com/watch?v=gglkYMGRYlE.
Justice League Special Comic-Con Footage

https://www.youtube.com/watch?v=3cxixDgHUYw
JUSTICE LEAGUE - Official Trailer 1

  


《正義聯盟》(英語:Justice League)是一部預計於2017年上映的美國超級英雄電影,以DC漫畫旗下的超級英雄團隊正義聯盟為題材。本片為DC擴展宇宙的第五部作品。薩克·薛達執導,克里斯·泰瑞歐編劇。由賓·艾佛力、亨利·卡維爾、蓋兒·加朵、伊薩·米勒、傑森·摩莫亞、雷·費雪、希朗·漢德、愛美·雅當絲、謝西·艾辛堡、安柏·赫德和J·K·西蒙斯主演。故事敘述由蝙蝠俠和神奇女俠兩人試圖與閃電俠、水行俠、鋼骨結盟,以對抗即將對地球造成威脅的外星敵軍。
《正義聯盟》於2016年4月11日正式開始拍攝。該片由華納兄弟定於2017年11月17日在美國上映(含2D、3D和IMAX 3D版)。續集《正義聯盟2》排於2019年6月14日推出。

劇情
繼毀滅日大戰後,「蝙蝠俠」布祿士·韋恩因「超人」克拉克·肯特的緣故,心境產生了改變,使得他找上有關人士取得一些可靠情報,和「神奇女俠」戴安娜·普林斯共同尋找潛藏各處的超能力者來組成一個同盟團隊,以對付即將到來的荒原狼與其天啟魔軍隊。


角色賓·艾佛力 Ben Affleck   飾「蝙蝠俠」布祿士·韋恩 Batman/Bruce Wayne

葛咸城的慈善億萬富翁、名流和花花公子,以及韋恩企業現任繼承人。因在年幼時目睹了雙親遭歹徒槍殺,使得他成為了私底下會在夜晚變裝打擊犯罪的義警英雄,同時也是罪犯們恐懼的存在。
在和超人和神奇女俠一同擊敗毀滅日後,打算集結其他超能力者來對抗即將到來的威脅。

  


亨利·卡維爾 Henry Cavill 飾「超人」凱·艾爾/克拉克·肯特 Superman/Kal-El/Clark Kent        

來自氪星的外星人。黑零事件後,成為了大都會的保衛奇俠並以克拉克·肯特之名投靠於《星球日報》作為一位小記者,以方便打聽世界發生的事件。在和蝙蝠俠和神奇女俠一同擊敗毀滅日後,也因此隨之陣亡。蓋兒·加朵 Gal Gadot 飾「神奇女俠」戴安娜·普林斯 Wonder Woman/Diana Prince

表面上是名古董商,實際上是天神宙斯的女兒,來自天堂島的亞馬遜公主和5000歲的半神。在和超人和蝙蝠俠一同擊敗毀滅日後,協助蝙蝠俠尋找其他超能力者。伊薩·米勒 Ezra Miller  飾  「閃電俠」貝瑞·艾倫 The Flash/Barry Allen        

處於中央市的罪犯調查科人員。在一次意外中被閃電擊中,獲得了能高速移動的神速力,自始化身閃電俠保護城市。傑森·摩莫亞 Jason Momoa  飾  「水行俠」亞瑟·庫瑞 Aquaman/Arthur Curry        

亞特蘭蒂斯國王,擁有駕馭潮汐和與其他水中生物交流的能力,且還能在深海潛水中高速游泳。雷·費雪 Ray Fisher   飾 「鋼骨」維克多·史東 Cyborg/Victor Stone        

前大學運動員。因一次致命意外而造成全身重傷,後在父親的實驗室中被母盒改造成一個半人半機械的生化人。其他角色

演員角色備註
希朗·漢德
Ciarán Hinds
荒狼
Steppenwolf
神秘的外星入侵者,力量強大,負責接收地球上的三個母盒。
愛美·雅當絲
Amy Adams
露薏絲·蓮恩
Lois Lane
《星球日報》的記者,知曉克拉克是超人。黑零事件後,成為克拉克的女友和同事。
傑瑞米·艾朗
Jeremy Irons
阿福
Alfred Pennyworth
布祿士·韋恩的管家、心靈導師和最親密的朋友。
康妮·尼爾森
Connie Nielsen
希波呂忒女王
Queen Hippolyta
天堂島的亞馬遜女王,戴安娜的母親。
謝西·艾辛堡
Jesse Eisenberg
雷克斯·路瑟
Lex Luthor
雷克斯企業的二代總裁,擁有崇高的地位、財富和超乎常人的智力。在釋放出的毀滅日被擊敗後入了獄。
安柏·赫德
Amber Heard
梅拉
Mera
亞特蘭蒂斯女王和亞瑟的愛人,擁有操縱水的能力。
J·K·西蒙斯
J. K. Simmons
占士·哥頓
James Gordon[2]
葛咸城的警察局長,亦是蝙蝠俠最信任的盟友之一。
威廉·達佛
Willem Dafoe
努迪斯·武爾科
Nuidis Vulko[3]
亞特蘭蒂斯政治家,亞瑟的輔佐。
凱爾西·克萊蒙
Kiersey Clemons
艾莉絲·威斯特
Iris West
客串。貝瑞·艾倫的女友。
海報及劇照


[ 此帖被羅力亞在2017-03-26 00:35重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 7  發表于: 2016-01-28
《閃電俠》 The Flash(2018年)
https://www.youtube.com/watch?v=NxiSV0d_6Vw
Justice League Part 1 'The Flash' (2017) Exclusive First Look [HD] The CW
[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 01:26重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 8  發表于: 2016-01-28
《水行俠》Aquaman(2018年)https://www.youtube.com/watch?v=AjShWmDOLHw

Justice League Part 1 'Aquaman' (2017) Exclusive First Look [HD] The CW
[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 01:11重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 9  發表于: 2016-01-28
Reserved
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 10  發表于: 2016-01-28
Reserved
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 11  發表于: 2016-01-28
《鋼骨》Cyborg(2020年)
https://www.youtube.com/watch?v=V6QKf4xZqBs
Justice League Part 1 'Cyborg' (2017) Exclusive First Look [HD] The CW[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 01:29重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 12  發表于: 2016-01-28

https://www.youtube.com/watch?v=E8nuAkm90Ag
Justice League Part 1 'Green Lantern Corps.' (2017) Exclusive First look [HD] The CW
[ 此帖被羅力亞在2016-01-30 01:33重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 13  發表于: 2016-01-28
Reserved
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005
離線羅力亞
發帖
160406
好友元
3810
閱讀權限
160517
貢獻值
0
只看該作者 14  發表于: 2016-01-28
羅力亞:
DC靠Arrows同Flash係電視劇拎返小小甜頭之後,蝙蝠俠對超人係DC發展漫畫宇宙頭炮,之後SUICIDE SQUAD、神奇女俠、aquaman、綠燈俠以至正義聯盟都會登場[表情]
(當然,遲過Marvel起步,DC可能今集先初步介紹某d角色,比大家有個認識,之後再玩正義聯盟同個人電影)
Marvel終於有對手了,今次重要係撞正美國隊長3:內戰個期(2016年3月),好睇了,雖然DC係龍係蛇仍然有待觀察。[表情]
戰衣好貼近漫畫,配樂好正(好似又係Hans Zimmer[表情]),另外Ben Affleck做Batman好似唔係想像中咁差[表情]
.......


羅力亞:


另外係怕太多人出劇本carry唔到......batman, superman, wonder woman, lex luthor, Aquaman同Cyborg (可能彩蛋)

希望唔會出事[表情]
.......
[ 此帖被羅力亞在2016-01-28 22:53重新編輯 ]
人人都有棄Game的自由,開心就好

YFF:2012-13:499 2013-14:217 2014-15:215 Fantrax:2015-16:3 2016-17:20 2017-18:3 2018-19:18 2019-20:7
FPL 2018-19:94638 2019-20:98734 2020-21:8005